Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
Pia_Andersson

Pia Andersson

Doktorand i arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet samt ledamot i FINYAR:s styrelse

Länkar

Kontakta mig gärna via e-post för publikationslista, litteraturtips eller diskussion.

E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Forskning

Min stora intellektuella passion är att försöka förstå relationen mellan vetenskap och religion i dagens samtid - alla hur, var, när, vem och inte minst alla varför. Hur lever de två idag sida vid sida? Hur kombinerar, definierar och särskiljer man dem? Och varför är det just så här just nu? Under mina studier i religionshistoria fastnade jag speciellt för nyreligiositetens relation till vetenskap då jag skrev uppsats om UFO-religioner. När jag sedan några år senare fördjupade mig i arkeologi förstod jag snart vilket ypperligt ämne detta är för att diskutera och illustrera denna ofta konfliktfyllda och känsloladdade relation.

Jag är sedan 2002 doktorand i arkeologi (Institutionen för arkeologi och antikens kultur) vid Stockholms universitet. Avhandlingens arbetstitel är "Arkeologi och nyandlighet i vetenskapens gränsland". Jag ser där närmare på situationen vid olika fornlämningar/utgrävningar världen runt, den inomakademiska diskussionen samt den "alternativa arkeologins" relation till nyandlighet och vetenskap. Jag är med i FINYAR:s styrelse och har varit aktiv i FINYAR sedan många år.

Jag har skrivit ett flertal uppsatser och publicerade artiklar i ämnet på både svenska och engelska samt tillsammans med Stig Welinder redigerat antologin  Från Thomsen till Däniken. Oenig diskussion om alternativ arkeologi (2004).

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson