Tidigare nyhetsbrev | Tidigare årsskrifter

Tidigare nyhetsbrev

FINYAR:s första årsskrift kom ut 2004. Innan det var möjligt att ge ut en så pass ambitiös publikation upprätthölls kontakten med medlemmar och andra intresserade genom ett så kallat nyhetsbrev. Nyhetsbrevet började komma ut redan innan FINYAR existerade då det enbart fanns ett namnlöst nätverk av forskare.

För intresserade av denna första tid i FINYAR:s historia så utgör nyhetsbreven lite av kuriosa. Men inte enbart, för en del artiklar och en del som debatterades då är fortfarande läsvärt och matnyttigt.

Några korta kommenterar kan dock vara på sin plats. Nummer två saknas i denna framställning. Om jag minns rätt så var det en kallelse på en sida och innehöll inte så mycket annat. När vi bytte redaktörer uppstod också ett missförstånd och det kom ytterligare ett nummer som kom att numreras som nio, därav de två niorna. Det sista nyhetsbrevet numreras inte som tretton utan har fått en annan numrering.

De digitala originalen har sedan länge gått förlorade efter mängder av datorbyten och flyttar, men som tur var så har papperskopior funnits kvar och det är dessa som har används, därav den något märkliga bildkvaliteten.

Peter Åkerbäck

 

pdf_symbol2  Nummer 1 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 9 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 3 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 9 - 2 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 4 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 10 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 5 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 11 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 6 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 12 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 7 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 1 - 2002 (pdf) >

pdf_symbol2  Nummer 8 (pdf) >

 

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson