Earlier newsletters | Earlier journals

Earlier journals

Between 2004 and 2007 FINYAR published an annual journal where most articles were on a specific topic. The annual journals can be ordered from FINYAR, aside from the journal for 2005 which is sold out. Price 150:-.

Annual journal 2004, No. 1

Tema: Nyandlighet, kärlek och sexualitet

Redaktören har ordet

Liselotte Frisk

Nya religiösa rörelser: könsroller, sexualitet och religiös ideologi.

Henrik Bogdan

Esoteriska nya religiösa rörelser och bruket av ritualiserat sex.

Jenny-Ann Brodin Danell

Polariserad kärlek - ett utsnitt ur den nyandliga kärleks - och sexualitetsdiskursen.

Catharina Stenqvist

En religiös sexualitetsdiskurs - makten att innesluta och utesluta.

Peter Åkerbäck

Revolutionär sex - sexualitet enligt den apostoliska socialismen.

Recensioner

2004_no1

Annual journal 2005, No. 2

Tema: Nya religiösa rörelser, auktoritet och demokrati

Liselotte Frisk & Jenny-Ann Brodin Danell

Introduktion

Henrik Bogdan

New Religious Movements and Western Esotericism

Liselotte Frisk

Charisma and Institutionalization in the Osho Movement

Thomas Karlsson

Rune Magic and Radical Traditionalism

Jonathan Peste

Authority in Alternative Jewish Movements

Ferdinando Sardella

Neither Man nor God

Mikael Rothstein

The Spiritualization of Land and People


2005no2

Annual journal 2006/2007, No. 3-4

Tema: Nyreligiositet, nyandlighet och döden

Liselotte Frisk & Jenny-Ann Brodin Danell

Nyreligiositet, nya religiösa rörelser och döden

Frederik Gregorius

Livet och viljans triumf: Aleister Crowley och kulten av livskraften

Kennet Granholm

Symbolisk död och återfödelse i den vänstra handens väg

Thomas Karlsson

Valhall och Wotans väg - initiation inom nutida runmystik

Daniel Andersson

De dödas dag i Mexiko - ett nytt religiöst fenomen

Anthony Fiscella

Anhängarens makt i en ny religiös rörelse - The MOVE Organization

0607_no3-4
 

All material Copyrighted © FINYAR 2018

Design by Mia, Built by Fredrik Hilmersson