Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
gfd

Jenny-Ann Brodin Danell

Fil. Dr. i Sociologi och arbetar som lektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Länkar

En lista över mina publikationer finner du här:

Jenny-Ann Brodin Danells hemsida >

E-post

Jenny-Ann Brodin Danell

Forskning

Min forskning är främst inriktad på olika former av nyandlighet och på gränslandet mellan religion, andlighet och hälsa. Min avhandling, Religion till salu?, handlade om den svenska New Age-rörelser ur ett marknadsperspektiv. Förenklat kan man säga att jag här undersökte hur "produktion" och "konsumtion" av andlighet går till. Hur är det exempelvis möjligt för en konsument att välja mellan olika andliga idéer/tekniker/aktiviteter? I pågående forskning undersöker jag bland annat hur frivilliga regler skapas bland utövare av nyandlighet och alternativmedicin.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson