Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
frisk

Liselotte Frisk

Professor i religionshistoria vid Högskolan Dalarna samt Ordförande för FINYAR

E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Specialområden

Mina specialområden inom religionsvetenskap är religionshistoria och religionssociologi, och jag undervisar i båda dessa ämnen. Mellan 1994 och 1999 arbetade jag vid Institutionen för religionsvetenskap, Umeå Universitet, som lektor i religionshistoria, men från 1999 finns jag på Högskolan Dalarna där jag är professor i religionsvetenskap sedan 2006.Jag är f.n. ordförande i FINYAR och har varit engagerad sedan starten.

Forskning

Mitt särskilda intresseområde är nyreligiositet och nya religiösa rörelser, och min forskning har också behandlat detta. Min doktorsavhandling, Nya religiösa rörelser i Sverige: Relation till samhället/världen, anslutning och engagemang, Åbo: Åbo Akademi 1993, handlade om sex nya religiösa rörelser: Hare Krishna, Scientologi, Osho-rörelsen, Siddha Yoga, TM och antroposofi. Den byggde på en intervjuundersökning med medlemmar i dessa rörelser. Därefter har jag forskat lite i New Age-strömningarna, ett av resultaten finns exempelvis i Svensk Religionshistorisk Årsskrift 1997. Den artikeln behandlar definitionsfrågor, vad New Age egentligen är.

Jag har också skrivit en lärobok om nyreligiositet, som används på universitet och högskolor, men som jag tror även kan läsas av andra intresserade. Den heter Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv, Nora: Nya Doxa, 1998.

På senare år har jag slutfört ett forskningsprojekt med finansiering från Riksbanken som handlade om vad som hänt med några av de nya religiösa rörelserna över tid (De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? publicerad 2007).  Just nu arbetar jag tillsammans med Peter Åkerbäck med ett forskningsprojekt med finansiering från Vetenskapsrådet som heter ”Den mediterande dalahästen” och som utgår från en kartläggning av religiösa företeelser i Dalarna.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson