Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
Hammer

Olav Hammer

Professor i religionsvetenskap vid Syddansk universitet i Odense samt ledamot i FINYAR:s styrelse

Länkar

Du hittar en långt utförligare presentation av min forskning och mina publikationer på min hemsida:

www.olavhammer.com

E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Forskning

Jag är utbildad i religionshistoria vid Lunds Universitet, där jag disputerade år 2000 på avhandlingen Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy to the New Age, ett arbete som undersöker ett antal historiskt besläktade nya religiösa rörelsers retoriska legitimeringsstrategier. Jag fick strax därefter ett lektorat vid universitetet i Amsterdam, och är sedan 2005 professor vid Syddansk universitet i Odense.

Jag har skrivit tre böcker på svenska: På spaning efter helheten (första upplaga 1997; kraftigt reviderad andra upplaga 2004), Profeter mot strömmen (1999) och Osunt förnuft (2002).

På engelska föreligger min avhandling i lätt reviderad form (men oförändrad titel) på förlaget Brill. Jag ingår i FINYAR:s styrelse sedan några år.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson