Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
akerback

Peter Åkerbäck

Lektor i religionshistoria vid religionshistoriska avdelningen, Stockholms universitet samt Vice ordförande i FINYAR

E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Forskning

Jag har tidigare intresserat mig för de religiösa grupper som gått ur tiden under dramatiska former. People´s Temple, Soltempelorden, Heaven´s Gate har stått för några av de mer spektakulära och dramatiska händelser som inträffat under modern tid och leder tankarna till undergångssekter och kollektiva självmord. Med min forskning vill jag analysera de processer och främst de underliggande ideologiska strukturer som lett fram till dessa händelser och dessa grupper.

I förlängningen av detta finns även ett annat stort intresse, "myten" om sekterna. Spektakulära "sekter" ligger ofta till grund för hur andra religiösa grupper kommer att uppfattas och hur omgivningen behandlar religiösa minoriteter. Här uppstår konflikter och ett av mina intressen är att se på de möten som uppstår mellan sekter och samhälle.

Just nu bedriver jag även ett forskningsprojekt tillsammans med Liselotte Frisk, ”Den mediterande dalahästen”, som syftar till att kartlägga religion, andlighet och religiös förändring i dagens Sverige.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson