Tidigare konferenser | Länkar

Tidigare konferenser

FINYAR har sedan starten 1997 arrangerat flera konferenser, ibland i egen regi och ibland i samarbete med andra organisationer. FINYAR:s första och fjärde konferens anordnades med stöd från Riksbanken. FINYAR:s andra och tredje konferens stöddes finansiellt av HSFR. Nedan finner du programmen till alla konferenserna.


1. FINYAR:s första konferens om nyreligiositet, 1998

Läs program del 1 (IMG) >
Läs program del 2 (IMG) >

2. FINYAR:s andra konferens: Metodval och objektivitet vid studiet av nya religiösa rörelser, 1999

Läs program (IMG) >

3. FINYAR:s tredje konferens: Religion i det 21:a århundradet: Nyreligiositet och religiös förändring med fokusering Internet, 2000

Läs program (doc) >

4. FINYAR:s fjärde konferens: Nyreligiositet: Alla aspekter, 2003

Läs program (doc) >

5. FINYAR:s femte konferens: New Religious Movements, Authority and Democracy, 2004

Läs program (doc) >

6. FINYAR:s sjätte konferens: Death and New Religious Movements, 2005

Läs program (pdf) >

7. FINYAR:s sjunde konferens: Nyreligiositet och nyandlighet idag, 2006

Läs program (doc) >

8. FINYAR:s åttonde konferens: Nyreligiositet och populärkultur, 2008

Läs program (doc) >

9. FINYAR:s nionde konferens: sessioner på CHAOS-konferensen Religion och politisering 2009

Läs program (pdf) >

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson