< Tillbaka till nyheter

Nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi

Religionsvetenskap i Åbo har fått medel för ett spetsforskningsprojekt vid namn ”Den post-sekulära kulturen och ett religiöst landskap i förändring”.

Forskningsprojektet ”Den post-sekulära kulturen och ett religiöst landskap i förändring” tar sin utgångspunkt i frågan hur övergripande samhälleliga och kulturella processer i samspel med religion har förändrat våra livssammanhang. Till sådana samhälleliga och kulturella processer räknas senmodernitet (med en tillhörande ökad privatisering, urbanisering och medialisering), globalisering (med ökad migration, mobilitet och externa influenser som följd), samt neoliberalism (med en mindre roll för stater och ett ökat marknadsinflytande på samhälle och kultur). De här processerna griper tydligt in i varandra och påverkar religionens plats i samhälle och kultur. Vi kan allt tydligare se att religion är en relevant del av både samhälle och kultur, men att den samtidigt får nya former genom att den influeras av migration, marknadsekonomi, populärkultur etc.

Det är mot denna bakgrund som det blir motiverat att försöka förstå det post-sekulära samhället: hur utformas samhälle och kultur nu när sekularisering inte tilltar på det sätt som man tidigare trodde? Immigrantreligioner, karismatiska rörelser, nya religiösa rörelser, hälsopraktiker, och ritualiserade kroppspraktiker är fenomen som får en allt mera framträdande roll i västvärlden.Projektets centrala syften är att utföra etnografiska studier av religiösa fenomen, grupper etc. som är karaktäristiska för den post-sekulära kulturen, för att få en bild av hur religion i samspel med de övergripande kulturella och samhälleliga processerna i vår tid formar identiteter, värden, meningssammanhang och aktörskap.

Projektet är ett spetsforskningsprojekt vid ämnet religionsvetenskap, Åbo Akademi, Finland. Till ledningsgruppen för projektet hör förutom projektledaren professor Peter Nynäs även docent Ruth Illman (Åbo Akademi), docent Tuomas Martikainen (Åbo Akademi) och docent Terhi Utriainen (Helsingfors universitet).

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson