Senaste nytt från FINYAR

2018-04-04

Ny bok: "Children in Minority Religions: Growing up in Controversial Religious Groups"

av Liselotte Frisk, Peter Åkerbäck og Sanja Nilsson

Mer informasjon og bestillingsinfo hos Bokus forla


2016-01-04
Finyar-konferanse 2016: «Mellomvesen og mellom vesen: Kommunikasjon som (ny)religiøs erfaring»

Konferansen arrangeres ved Universitetet i Bergen 27. til 28. april 2016.

 


2016-03-14
Nytt nummer av Aura 2015

Artikler:

Jessica Moberg: "Hemsökta hus och medielogikens spöken: Spiritualistiska mediers inträde i svensk television under 2000-talet"

Olav Hammer: "Mormonernas historiemytologi och mötet med modern vetenskap"

Kim Lindgren: "Kundalinin i Edens lustgård: Appropriering av hinduisk tantra inom den magiska orden Dragon Rouge"

 

Anmeldelser:

Liselotte Frisk: Siv Ellen Kraft, Trude Fonneland och James R. Lewis (red.) 2015. Nordic Neoshamanisms

Margrethe Løøv: Steven J. Sutcliffe og Ingvild Sælid Gilhus (red.) 2013. New Age Spirituality: Rethinking Religion

Kristel Torgrimsson: Jeffrey J. Kripal, 2014. Mutants & Mystics. Science Fiction, Superhero Comics, and the Paranormal


2015-04-15

Barns uppväxtvillkor i kontroversiella religiösa grupper/Children´s Upbringings in Controversial Religious Groups

Torsdagen den 12 maj kl 13-17, Högskolan Dalarna, Falun, sal Fö 2

Vetenskapsrådet har under 2012-2015 gett stöd till ett forskningsprojekt om barns villkor i minoritetsreligioner som har bedrivits vid Högskolan Dalarna under ledning av Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap. Projektet behandlar religiösa grupper som Jehovas Vittnen, Scientologi-kyrkan, Hare Krishna-rörelsen, Unification Church, Familjen, Knutby Filadelfia och Plymouth-bröderna. Seminariet lägger dels fram projektets forskningsresultat, dels redovisas också den senaste internationella forskningen på detta tema. Internationella gästföreläsare är Eileen Barker, professor emerita vid London School of Economics, Susan Palmer, sociolog vid McGill University, Montreal, Kanada, och Amanda van Eck, sociolog vid Inform, London.

 

Program

13-14: ”Constructions of Childhood: Introduction, Project Presentation, Conclusions.” Liselotte Frisk, Dalarna University

14-14.40: ”Isn´t it Dangerous there? Exploring Children´s Accounts of Growing Up in Contemporary Minority Religions in Sweden.” Sanja Nilsson, PhD student, Dalarna University

14.40-15: Coffee Break

15-15.40: “Parents and Children in New and Minority Religions: Issues of Social Control.” Susan Palmer, McGill University

15.40-16.20: “Okay, we got it wrong, but now we’re gonna get it right: Internal Reactions to Child Abuse in New Religions.” Eileen Barker, London School of Economics

16.20-17: “Minorities with Different Values at School: The Case of Jehovah´s Witnesses” Pernilla Liedgren, Dalarna University


2012-11-13
2013 års internationella CESNUR-konferens: Changing Religious Movements in a Changing World

Högskolan Dalarna, Falun, Sverige

21-24 juni 2013

Konferensens hemsida >

2012-06-28
1st International Conference on Contemporary Esotericism

Tid: 27-29 augusti 2012

Plats: Stockholms universitet

Konferensens hemsida >

2012-06-01
2012 års internationella CESNUR-konferens:
Religion in a Globalized Context: The Meditteranean and the World

2012 års konferens samordnas med Intercultural Studies and Research Laboratory (URAC57) och Moroccan Culture Research Group (MCRG) på Chouaib Doukkali University, El Jadida, Marocko och International Society for the Study of New Religions den 20-22 september 2012.

Konferensens hemsida >

2012-06-01
2012 års EASR-konferens: Ends and Beginnings

Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning håller sin 11:e årliga konferens på Södertörns högskola, Stockholm den 23-26 augusti. Finyar kommer hålla flera sessioner i samarbete med ISSNR.

Konferensens hemsida >

2012-04-05
Inbjudan till 2012 års Finyar-konferens med temat Barn i religiösa minoritetssamfund: religiösa uppväxter

Årets Finyar-konferens behandlar barns situation och religiösa uppväxter i religiösa minoritetssamfund. Vid konferensen har vi glädjen att presentera tre av de mest namnkunniga internationella forskare inom området som key-note talare: fil. dr Amanda van Dymaer van Twist (London School of Economics, Storbritannien), professor Susan Palmer (Dawson College, Montreal, Kanada) och professor emeritus Eileen Barker (London School of Economics, Storbritannien). Program kommer att läggas ut på hemsidan.

Tid: Måndagen den 29 oktober kl. 09.30-18.00

Plats: Högskolan Dalarna, campus Falun, Föreläsningssal 6 (FÖ6)

Anmäl dig via mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ett detaljerat program kommer snart.

2012-01-31
Nytt nummer av Aura 2011

Artiklarna i Aura behandlar en ny religion i Borneo, korncirklar och andlig turism, teosofi och tolkningar av Babalon.

Läs mer om artiklarna och hur du beställer Aura >

2011-10-31
VR-finansierat projekt om barn i nya religiösa rörelser beviljat

VR har vid årets utlysning beviljat medel för 3 år för professor Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna, fil. dr Peter Åkerbäck, Stockholms universitet och fil. mag. Sanja Nilsson, Högskolan Dalarna, för att undersöka religiösa uppväxter i minoritetssamfund i Sverige. Projektet vill undersöka barnens situation i starkt religiösa miljöer, ett tema som tagits upp i journalistiska böcker som "Sektbarn" av Charlotte Esséen. Projektet vill undersöka hur pass representativ den bild som vanligen framställs i det offentliga rummet av barns uppväxter i religiösa minoritetssamfund är. Projektets tes är att det finns stora olikheter mellan de olika religiösa minoritetssamfund som populärt benämns "sekter", och att det finns många slags upplevelser av att tillhöra olika minoritetsgrupper.

2011-05-11
Katarina Plank disputerar på Lunds Universitet

Katarina Planks disputation på avhandlingen Insikt och närvaro – akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness kommer att äga rum den 3/6 klockan 13.15 i auditoriet (rum 206) i Universitetshuset. Fakultetsopponent är professor Knut Jacobsen från Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen. En sammanfattning hittar du här >

2011-05-11
Re-Mapping Runic Landscapes

International conference organized by the Department of History and the Department of Germanic Languages, Jagiellonian University, Cracow, Poland, 25-26 May 2011.

2011-04-18
Expressions of Interest for Panels, EASR Conference, 18-22 September 2011

The International Society for the Study of New Religions (ISSNR), which puts out the International Journal for the Study of New Religions (published by Equinox, London) is convening a series of panels at the 2011 European Association for the Study of Religion Conference in Budapest, from 18-22 September. The theme of the series is: Challenging Approaches to New Religions/Spiritualities: Experiences from the Field. For more information click here >

2011-03-29
Finyars årsmöte för 2011 har ägt rum

Den 18/3 hölls Finyars årsmöte för 2011 på Stockholms Universitet. Protokollet kan du läsa här Styrelsen hälsar Anne Kalvig varmt välkommen som övrig ledamot. Vi vill också tacka Kristian Pettersson, som lämnar sitt uppdrag, för hans tid i styrelsen.

2011-01-06
Nordisk konferens om forskning om nyreligiositet i Sigtuna 27-28 oktober 2011

Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond kommer Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet att arrangera en konferens på Sigtuna-stiftelsen den 27-28 oktober 2011. Konferensens tema är att identifiera den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, och diskutera denna ur ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom relationen till den internationella forskningsfronten. Forskare från olika vetenskapliga perspektiv ombeds presentera den forskning som de bedriver – eller har bedrivit - som på något sätt kan anknyta till begreppet nyreligiositet i vid bemärkelse.

Läs mer om hur du anmäler dig och deadline för papers >

Nytt nummer av Aura 2010

Artiklarna i Aura behandlar bland annat barns socialisation i en nyreligiös rörelse, metalmusik som samhällskritik, genus och förändring i neo-karismatisk kristendom och samtida kabbalah.

Läs mer om artiklarna och hur du beställer Aura >

2010-11-25
FRI ombildas till stiftelse

Föreningen Rädda Individen ombildas på grund av dålig ekonomi till stiftelse.

Läs mer på FRIs hemsida >

2010-11-25
Symposium 2011

Donnerska institutet arrangerar ett symposium med temat Post-secular Religious Practises 15-17 juni 2011 i Åbo, Finland. Information om anmälan och sista datum för papers finns på Donnerska institutets webbsida.

Post-secular Religious Practises >

2010-10-26
Finyar får mer nätverksstöd från Riksbanken för 2011 och 2012!

FINYAR har fått ytterligare nätverksstöd från Riksbanken för 2011 och 2012 för att initiera ett nordiskt nätverk (Sverige, Danmark, Norge och svenskspråkiga Finland) för akademisk forskning om nyreligiositet. Det konkreta målet är att under 2012 publicera en antologi som identifierar den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, diskuterar denna utifrån ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom relationen till den internationella forskningsfronten.

Under 2011 kommer en konferens att äga rum för yngre nordiska forskare om nyreligiositet. FINYARs medlemmar kommer att inbjudas till denna.

Läs mer om projektet >

2010 10 26
Pernilla Gardeberg, Lunds universitet, försvarar sin avhandling

Ny avhandling i religionshistoria av Pernilla Gardeberg, Lunds universitet. Avhandlingen “Mirakel, mysterier och moraliteter. Från puritanism till New Age- en religionshistorisk studie av Helen Shucman och A Course in Miracles” försvaras fredagen den 17 december 2010 kl 10.15 i sal 118 på CTR, Allhelgona Kyrkogata 8 i Lund. Opponent: Professor Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna.

2010 09 22
Åsa Trulsson. Lunds universitet, försvarar sin avhandling

Ny avhandling av Åsa Trulsson, Lunds universitet. Avhandlingen “Cultivating the Sacred. Ritual Creativity and Practice among Women in Contemporary i Europe” försvaras den 24/9 2010.

Läs vidare här (Lunds universitet) >

2010 04 30
Nytt forskningsprojekt vid Åbo Akademi

Religionsvetenskap i Åbo har fått medel för ett spetsforskningsprojekt vid namn ”Den post-sekulära kulturen och ett religiöst landskap i förändring”.
Läs mer om projektet >

2010-03-01
Ny doktorsavhandling av Thomas Karlsson, Stockholms universitet

Avhandlingen Götisk kabbala och runisk alkemi: Johannes Bureus och den götiska esoterismen försvaras fredagen den 26 mars 2010 kl 13 i Hörsal 4, hus B, Universitetsvägen 10 B.

2010-02-01
Ny doktorsavhandling av Ferdinando Sardella, Göteborgs universitet

Avhandlingen Bhaktisiddhanta Sarasvati: The Context and Significance of a Modern Hindu Personalist försvaras den 6 februari 2010.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson