Nordisk konferens om forskning om nyreligiositet i Sigtuna 27-28 oktober 2011

Med stöd från Riksbankens Jubileumsfond kommer Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet att arrangera en konferens på Sigtuna-stiftelsen den 27-28 oktober 2011. Konferensen blir nordisk, med deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Medlemskap i föreningen Finyar (Föreningen forskning och information om nyreligiositet) krävs för deltagande (150 SEK/år och då får man den akademiska tidskriften Aura en gång om året). Se vidare www.finyar.se

Konferensens tema är att identifiera den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, och diskutera denna ur ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom relationen till den internationella forskningsfronten. Forskare från olika vetenskapliga perspektiv ombeds presentera den forskning som de bedriver – eller har bedrivit - som på något sätt kan anknyta till begreppet nyreligiositet i vid bemärkelse. Närvarande vid konferensen blir Liselotte Frisk, Ingvild Gilhus, Olav Hammer, Lisbeth Mikaelsson och Mikael Rothstein, som kommer att kommentera, diskutera och knyta ihop de olika inläggen.

Konferensen äger rum från kl 12 (lunch) den 27 oktober till kl 15 den 28 oktober. Alla kostnader betalas av Nordiskt nätverk. Nordiska språk ska användas. Utförliga powerpoint- eller overheadpresentationer rekommenderas som stöd så att inga språkförbistringar uppstår.

Publicering planeras för en del av inläggen, antingen i en självständig volym eller i tidskriften Aura.

Nordiskt nätverks vidare aktiviteter kommer också att diskuteras.

Den som vill komma på konferensen ombeds skicka in en ansökan till nätverkkoordinator Sanja Nilsson, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , med titel, kort abstract, kort cv och en ungefärlig uppskattning av resekostnader före den 15/4 2011. Vi vill i möjligaste mån bereda plats för alla som vill komma, men det kan hända att antalet ansökningar överstiger det som är ekonomiskt möjligt, varför vi måste ha ett ansökningsförfarande.

Varmt välkomna med ansökningar, och vi ses i Sigtuna till hösten!

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson