Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
Anne_K1NY

Anne Kalvig

Professor ved Universitetet i Stavanger, Institutt for kultur- och språkvitenskap

Länkar

En oversikt over publikasjoner og formedling kan sees her >

E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Forskning

Forskningsinteresser: nyreligiøsitet/ alternativ spiritualitet, herunder kroppsorientert og terapipreget spiritualitet, religion og populærkultur, feministisk teori og kjønnsteori.

Jeg oppnådde cand.mag.-graden i religionshistorie ved Universitetet i Oslo i 1997, med oppgaven ”Gjennom Lysmuren, inn i the New Age. Ein analyse av kjønnsideologi i den nye spiritualiteten”. Jeg tok doktorgraden i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2011 med en avhandling om alternativ terapi, kalt ”Åndeleg helse. Ein kulturanalytisk studie av menneske- og livssyn hos alternative terapeutar”. Jeg har siden forsket på spiritisme, kulturelle praksiser omkring døden, religion, media og populærkultur. Analyse av (kjønnede) maktstrukturer inngår i det meste av min forskning. Jeg ble professor i religionsvitenskap i 2016, og arbeider ved Universitetet i Stavanger.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson