Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
Mikael

Mikael Rothstein

Mikael Rothstein (f. 1961) mag. art og

Ph. d. i religionshistorie.

 

E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Forskning

Jeg har studeret nye religion siden min magisterkonferens i 1989. Mit arbejde har haft flere forskellige perspektiver: På den ene side set har jeg bidraget til en lang række "movement ethnographies", men mit primære arbejde har bestået i en bred religionshistorisk undersøgelse af de nye religioners myter, ritualer og ikonografi. Min faglige ambition har altid været at indskrive de nye religioner i religionshistorien som sådan, og det har derfor været en fornøjelse for mig at opleve hvordan emnet er gået fra en perifer position, til idag at være et almindeligt religionshistorisk område. Jeg har studeret en lang række forskellige nye religioner, ofte komparativt og ofte i relation til studiet af mere veletablerede traditioner. Tidligere har jeg brugt mange kræfter på feltarbejde, men idag arbejder jeg først og fremmest med kildestudier via biblioteker og internet. Bortset fra de nye religioner er mit primære forskningsområde idag s.k. indfødte folks religioner, mere specifikt penan-folket i Sarawak (Malaysisk Borneo), sydamerikanske indianere og folk på Hawai'i.
Jeg har udgivet en lang række artikler og bøger om de nye religioner, bl.a. Belief Transformations om forholdet mellem religion og naturvidenskab hos TM og ISKCON (1996), UFOer og rumvæsener (2000, også oversat til svensk) og Gud er (stadig) blå (2001). Sammen med Olav Hammer har jeg skrevet og redigeret flere bøger som pt. er under udgivelse samt kapitlet om nye religioner i Gyldendals Religionshistorie (2. udg. 2011).
Jeg er ansat som Associate Professor (på dansk: lektor)  ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet, og jeg er gæsteprofessor ved Vytautas Magnus Universitetet i Kaunas, Litauen hvor jeg bl.a. underviser om nye religioner.
 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson