Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
tora_wall_002_copy

Tora Wall

Folklorist på Nordiska Museet, Stockholm.

 

E-mail

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Forskning

Jag arbetar som folklorist på Nordiska museet och ansvarar där för arkivets folkloristiska material. Det betyder att jag studerar både äldre tiders folktro och nutida föreställningar kring andlighet och det övernaturliga.  New age och nyhedendom är två områden som jag intresserar mig särskilt för när det gäller det sistnämnda, fram för allt hur de har influerat ”den vardagliga” föreställningsvärlden och påverkar världsbilden och livsåskådningen hos människor som inte räknar sig själva som tillhörande en uttalad religion eller subkultur. Jag är också intresserad av förändringsprocessen i folktron – vilka föreställningar försvinner, vilka finns kvar och hur förändras de i takt med det moderna samhället?

Just nu undersöker jag berättelser om upplevelser av möten med döda närstående, och hur dessa speglar en nutida syn på döden och själen, ur ett folkloristiskt perspektiv.

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson