Tidigare nyhetsbrev | Tidigare årsskrifter

Aura: Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet

Aura är en årlig referee-granskad tidskrift för akademiska artiklar om fältet nyreligiositet och nya religiösa rörelser. Artiklarna kan utgå från olika ämnesperspektiv, till exempel religionsvetenskap, psykologi, sociologi, historia, idéhistoria eller statsvetenskap. Tidskriftens tonvikt ligger på det forskningsfält som utkristalliserats de senaste decennierna och som berör nyreligiösa fenomen som framträtt i västvärlden efter 1900-talets mitt. Aura vill dock också öppna för en vidare förståelse och problematisering av begreppet nyreligiositet, och ser också gärna bidrag som handlar exempelvis om nyreligiositet historiskt sett, om nyreligiositet i andra kulturella kontexter, samt om nya religiösa uttryck inom etablerade religioner.

Aura avser att främst vara en internordisk tidskrift, med fokus på nordisk forskning och i första hand med skandinaviska språk (svenska, danska, norska). Aura kan dock också i vissa fall publicera artiklar på engelska och också i vissa fall spegla forskning utanför Norden.

Om du vill publicera en artikel i Aura, kontakta redaktörerna:

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap
Högskolan Dalarna
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Olav Hammer, professor i religionsvetenskap
Syddansk universitet
E-post: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Redaktionsråd, utöver medlemmarna i FINYARs styrelse:

Asbjörn Dyrendal, förste amanuens

Institutt for arekologi og religionsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Mikael Rothstein, lektor i religionshistoria

Köpenhamns universitet

Jan Svanberg, lektor i religionsvetenskap

Åbo Akademi, Åbo

 

Aura: Senaste numret 2016 innehåller:

Artikler:

Anne Kalvig: "Dødekommunikasjon for helse, fred og familie på «begge sider»: ei utfordring for religionsbegrepet?"

Cecilie Endresen: "Allah og aliens: Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener"

Per Faxneld: "Förnuftet är en dålig guide: Sekularitet och andlighetsdiskurs inom östasiatiska kampkonster i Väst"

 

Anmeldelse:

Lisbeth Mikaelsson: "Den mediterande Dalahesten. Religion på nya arenor i samtidens Sverige. Av Liselotte Frisk og Peter Åkerbäck. Dialogos Förlag, 2013."


Beställ Aura!

Gratis medlemskap ingår vid beställning av tidskriften Aura.
Beställ och bli medlem här >

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson