Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.
Margrethe_Lv

   Margrethe Løøv

   Stipendiat i religionsvitenskap

   Universitetet i Bergen

 

   E-post

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Doktorgradsprosjekt

Nyreligiøsitet medfører ikke bare nye ideer, men også nye måter å organisere religiøs og terapeutisk virksomhet på. Alternativmesser, nettfora, Facebook og TV-programmer er blitt til stadig viktigere fora for (ny)åndelige ideer og praksiser, og framstår som knutepunkter i en løselig organisert alternativbevegelse. Flere teoretikere har sågar argumentert for at slike former for løselig organisert nyåndelighet er i ferd med å erstatte etablerte former for religiøs tilhørighet og organisering i Vest-Europa. Likevel er det hittil forsket lite på hvordan slike nettverk fungerer i praksis. Hovedmålsetningen med mitt doktorgradsprosjekt er å bidra til større innsikt i hvordan dette feltet er organisert. Hvordan samhandler nyåndelige aktører? Hvordan bruker de ulike fora for interaksjon? Hvordan påvirker organisasjonsformen sosiale relasjoner og idéutvikling?

Prosjektet tar utgangspunkt i det norske alternativmiljøet. Fokus blir særlig rettet mot aktører som på ulike måter deltar i VisionWorks (tidligere kalt Alternativt Nettverk), som er det største forumet for alternativ terapi, religiøsitet og livsstil i Norge. Det empiriske grunnlagsmaterialet består av kvalitative intervjuer samt skriftlige kilder som magasiner, messeprogrammer, nettsider og nettfora. Gjennom å studere et bredt spekter av kilder og aktører søker prosjektet å øke forståelsen av hvordan nyreligiøse nettverk fungerer.

 

Andre prosjekter

”Multireligiøse” aktører? En kvantitativ undersøkelse av deltakere på Skandinavias største alternativmesse

Inn i det ukjente. Paul Resens beretninger om forholdene i de samiske områdene fra 1706 til 1708

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson