Tidigare konferenser | Länkar

Forskare i FINYAR

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon som forskar om nya religioner och nyreligiositet? Här presenteras några av dem som är aktiva inom FINYAR liksom deras särskilda forskningsområden.

.

Mina specialiseringar är nya religioner, västerländsk esoterism, religion i relation till tidig modernistisk litteratur och konst samt, vad jag kanske är mest känd för, satanism. I synnerhet har jag intresserat mig för hur dessa fenomen relaterar till genuskonstruktioner, det ”postmoderna tillståndet”, litteratur och konst, radikal politik och strategier för religiös legitimering. Jag har publicerat extensivt (över trettio artiklar och bokkapitel), i peer-review-tidskrifter och antologier, om dessa ämnen. Metodmässigt har jag arbetat både antropologiskt och idéhistoriskt med arkivmaterial. Dessa båda infallsvinklar berikar varandra och är nödvändiga för en full förståelse av religiösa grupper, anser jag.

Min monografi från 2006, Mörkrets apostlar (Ourobos, 252 + xvii ss.), lyfte fram flera tidigare förbisedda figurer och grupper, varigenom jag argumenterade för en omvärdering av denna rörelses historia. 2010 var jag medredaktör för Förborgade tecken, en antologi om esoteriska motiv i skönlitteraturen, som 2012 följdes av The Devil’s Party: Satanism in Modernity, en antologi för Oxford University Press. Ett huvudtema i min forskning är skärningspunkterna mellan konst och esoterism, och jag har skrivit om detta bland annat i utställningskataloger för Munch-museet i Oslo och Gallen-Kallela-museet i Helsingfors. Min doktorsavhandling, Satanic Feminism: Lucifer as the Liberator of Woman in Nineteenth-Century Culture (Molin & Sorgenfrei, 724 ss., under återutgivning hos Oxford University Press), behandlar hur antiklerikala feminister – huvudsakligen under perioden 1860–1930 – har använt Satan som en symbol för sitt förkastande av kristendomens patriarkala drag.

Jag disputerade 2014 vid Stockholms universitet och har sedan gjort en post-doc vid Mittuniversitetet, och varit gästforskare vid Cambridge University. Undervisat har jag, utöver på dessa två svenska lärosäten, också gjort vid Uppsala universitet, Södertörns högskola och Kungliga Konsthögskolan. Jag föreläser ofta utanför akademin, i sammanhang som sträcker sig från musikfestivaler till museum som Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Vigelandmuseet, Munchmuseet, och Polens Nationalmuseum (Krakow). Vid flera tillfällen har jag intervjuats i Sveriges Radio (P1, P2) såväl som svensk och internationell dagspress (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Daily Telegraph, etc) om min forskning.

Utöver de ovannämnda ämnena så är jag också intresserad av religionens roll i det japanska samhället och dess kampkonsttraditioner (jag har företagit omfattande rundresor i Japan, och arbetade innan jag började doktorera som journalist för en kamsportstidning), samt religiösa förändringsprocesser i Vietnam (där jag varit bosatt i ett år).

 

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson