Tidigare konferenser | Länkar

Länkar

FINYAR:s policy är att vi vill länka till informativa och intressanta webbplatser som har något slag av akademisk utgångspunkt. Vi vill dock klargöra att det inte nödvändigtvis betyder att FINYAR ansvarar för, står för eller samtycker till all den information som finns på de sidor vi länkar till.

FINYAR består av en bred sammansättning forskare inom olika discipliner som inom sin forskning mycket väl kan komma fram till olika resultat och ha olika infallsvinklar angående sina studieobjekt. FINYAR som helhet kan därför inte sägas stå för ett enda gemensamt perspektiv. Det gemensamma för FINYAR:s medlemmar är att vi har en strävan att belysa den s.k. nyreligiositeten sakligt och opartiskt utifrån vetenskapliga perspektiv. 

Cesnur >

Den Mediterande Dalahästen >

ESSWE >

ICSA >

INFORM >

ISSNR >

Ontario Consultants on Religious Tolerance >

Religion-online.org >

Religion.nu >

SSRF >

The Religious Movements Homepage >

Virtual Religion Index >

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson